Klimatutsläpp måste minska, vi vet hur ert företag kan göra det!

Vi är strateger med fokus på klimatutsläpp, kärnan i våra metoder är transparens. 
Sunset
Om oss

Erfarna strateger

Vi har flera års erfarenhet av strategiskt arbete och ett brett kontaktnät vilket gör att vi kan möta alla möjliga utmaningarTidigare uppdrag

Vill ni veta vad vi gjort och vad våra kunder tyckt om oss?
Creator: Jenny Svennås-Gillner, SLU
Victor Bärring är en skicklig föreläsare som på ett engagerat sätt levandegör sitt ämne. Victor föreläste hos oss inom ämnet kommunal energiplanering i kursen Hållbar utveckling av stadslandskapet, teorikurs, och bidrog även med mycket intressanta idéer till tema för masteruppsatser.

Victoria Sjöstedt från SLU Alnarp Master programmet "Hållbar stadsutveckling"

Creator: Jenny Svennås-Gillner, SLU
"En eminent föreläsare! Det blev en mycket bra kväll, ett spännande innehåll, mycket tankeväckande.” 

Dessa omdömen från åhörarna går det bara att instämma i. Michael Johansson visade sin bredd och lät föreläsningen spänstigt skifta från hållbar stadsplanering för att bevara värdefull mark till tankar kring högre status för cykling. Samtidigt varvade han traditionell föreläsning med kluriga frågeställningar som fick oss som åhörare att reflektera innan svaret kom utifrån Michaels och hans kollegors forskningsresultat. Kul, inspirerande och så oerhört nyttigt att se helheter och processer istället för att fastna i stuprör.

Ulf Silfverström
Centerpartiet Höganäs

Utbilda personal

Låt oss utbilda er personal

Vi är glada för att komma ut och föreläsa, oavsett om det handlar om att inspirera eller utbilda. Michael Johansson som forskar vid Lunds universitet är välkänd inom fältet mobilitet och syr ihop föreläsningar som passar just er verksamhet. 

Klimatbokslut

Gör ett klimatbokslut med oss

Är ert företag en förebild eller har ni onödigt mycket utsläpp av växthusgaser kopplat till ert företag? Genom att göra ett klimatbokslut summerar vi årets verksamhet kopplat till utsläpp av växthusgaser. Till skillnad från ett ekonomiskt bokslut vill ni i ett klimatbokslut ha låga siffror annars är principen mycket det samma. Med ett klimatbokslut på plats kan ni vara transparanta mot era kunder och visa att ni vill bidra till en hållbar framtid.